تفاوت عمده ميان موفقها و ناموفقها «عمل گرا بودن »موفقهاست.

زنان ومردان موفق كه در زندگي كارهاي عظيم ميكنند به شدت عمل گرا هستند آنان پيوسته در حال                                                                                  حركتند هميشه  سرشان شلوغ است اگر ايده اي به ذهنشان برسد بلافاصله براي به عمل در آوردن آن

دست به كار ميشوند .

از سوي ديگر ناموفقها وكم موفقها قصد ونييت فراوان دارند اما هميشه بهانه اي دارند كه آن را به

   مرحله عمل در نياورند.

خود را با توجه به مهارت  دانش استعداد تحصيلات وتوانمنديهاي خود ارزيابي كنيد .

                                                                                      منبع: هدف (برايان تريسي)

+ نوشته شده توسط پرندک در دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 19:24 |